• İhale No
  2147758
 • İhale Adı
  YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN 2021 YILI BAKIM ONARIMI
 • Sektör
  Kamera, Alarm ve Güvenlik Sistemleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  24 Kasım 2020 14:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  20 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

Metin Kutusu: 20.11.2020T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-10//1267

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.                                                                                                                                                                                          A

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif m ubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET

(Doğrudan Temin)                                                       Natfuk

İdari ve MadfîJ Müd.Yrd.

S.No

Malzeme/İşin Adı

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL

Toplam Fiyat TL

1

SYSTEM SENSOR İNTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN 2021 YILI BAKIM ONARIM HİZMETİ

4

Bakım

 

 

 

 

TOPLAM

 

 


 

İdari Şartlar:

! .Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2.       Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

3.       Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 24, ] ] .2020 14:00:00 ’a kadar kuruntumuza ulaştın İmalıdır.

4.       Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5 . Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

6.       Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.

7.       İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

8.       İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

9.       Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

10.      Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

11.      Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12.      Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır,

13.      Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14.       Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşlet irilmeleri m yanlış,Iratalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

15.      Tüm mal atımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K. 1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) "Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili: ) Bilgi İçin: BAHAR TUTKAL Faks: 0264 275 67 40"

E-maİl: Doğrudan temin için:      seahdogrudantemin@gmail.com

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM

HİZMETİ

1.      KONU, KAPSAM VE YER

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüste bulunan System Sensor İntellıgent Adresli Yangın Algılama Sisteminin 3 ay da bir olmak üzere periyodik bakımı ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

2.      GENEL HÜKÜMLER İLE İLGİLİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN

ı. Şebeke kesildiğinde akü ve kesintisiz güç kaynağı beslemesi kontrol edilecektir.

2.                  Detektörlerin rasyonel olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Dedektörler sökülecek ve temizlikleri yapılmalıdır.

3.                  Paneller, dedektörler ve tozlanma sebebiyle arıza yapabilecek veya hassasiyetini kaybedebilecek diğer ekipmanların içi toz emicilerle temizlenecektir. Bu temizlik işlemleri için ihtiyaç duyulan özel sıvılar ve malzemeler İstekli tarafından karşılanacak ve bunlar için ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.

4.                  Optik duman ve kombine dedektörler uygun aparatlar ve test spreyi ile alarm verdirmek suretiyle kontrol edilmelidir.

5.                  Isı dedektörleri uygun test aparatlarıyla alarm verdirmek suretiyle kontrol edilmelidir.

6.                  Gaz dedektölerinin ayar kontrolleri yapılmalıdır.

7.                  Modüllerin (röle modülü, adresleme modülü, bölge denetim modülü, kontak izleme modülü vb.) işlevlerinin yerine getirip getirmediği kontrol edilecek ve genel temizlikleri yapılmalıdır.

8.                  Dedektörlerden gelen alarm bilgileriyle panel üzerinden mekân adreslerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

9.                  Yangın ihbar butonlarının camları kontrol edilecek, cam-kır tip olanlardan kırılan camlar İdareye bildirilecektir, ilk konuma getirme diizenekli olanlar kontrol edilecek, butonlardan alarm verilmek suretiyle panel üzerinden mekân adreslerinin doğruluğu tespit edilmelidir.

ıo. Panel üzerindeki adreslerin yanlış olması durumunda, Yüklenici güncel isimlerini panele girmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak her türlü donanım ve yazılımı temin etmek Yüklenici sorumluluğundadır.

11.             Korna, flâşör veya flâşör+kornaların işlevlerini yerine getirip getirmedikleri test edilmelidir.

12.             Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ile uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatlar; hat kopuğu, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara da anlaşma kapsamında müdahale edilmelidir.

13.             Arızalı cihazların yenisi ile değiştirilmesi gerektiği durumlarda, Yüklenici tarafından teklif edilecek cihazlar mevcut sistemle tam uyumlu olmalıdır. Gerekli adreslemeleri yapılarak eksiksiz olarak sisteme dâhil edilmelidir.


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim