• İhale No
  2021/413857
 • İhale Adı
  Yolcu taşıma hizmeti alınacaktır
 • Sektör
  Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  27 Temmuz 2021 10:30
 • İdare
  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü
 • İhale İli
  Sivas
 • İşin İli
  Sivas
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İHALE İLANI
BOSTANKAYA – SİVAS – BOSTANKAYA ARASINDA TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. YOLCULARININ OTOBÜS İLE TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALINMASI


TCDD Taşımacılık A.Ş.
Sivas Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2021/413857
 

 1. İdarenin:

a) Adresi      : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü / Kadıburhanettin Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:1
            b) Telefon ve Faks Numarası        : 0 346 2217000-71219     0 346 221 19 00
            c) Elektronik Posta Adresi            : sivassatinalma@tcddtasimacilik.gov.tr

 1. İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Bostankaya – Sivas – Bostankaya Arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcularının Otobüs ile Taşınması için Hizmet Satın Alınması (2400 Sefer)
 2. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı KİK. 3/g maddesi kapsamında, TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15.maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
 3. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine (1.Kat 128 nolu oda) 27.07.2021 Salı günü saat 10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda)
 4. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine (1.Kat 128 nolu oda)  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 200,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Satın Alma Şefliğinden (1. Kat 128 nolu oda)  temin edilebilir.
 5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   
 6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim